Feedback på brobygningsforløb - HHX - B

Fornavn
Efternavn
E-mail
Telefonnummer
Hvilke dage har du deltaget i?
Hvad synes du om forløbet som helhed? - På en skala fra 1 - 5, hvor 5 er det bedste
Hvor spændende var dét du lavede på forløbet? - På en skala fra 1- 5, hvor 5 er det bedste
Levede forløbet op til dine forventninger?
Hvad var bedst?
Har forløbet gjort, at du nu har mere lyst til at starte på Skive College?
Har du gode ideer til Skive College, så vi kan lave de bedst mulige brobygningsforløb i fremtiden, kan du skrive det her - Hvad skal vi blive ved med? Hvad skal vi gøre anderledes?